SUPERFIX lepící tmel 435g – bílá

156  + DPH

Dostupné na objednávku.

Katalogové číslo: 4699213ef102 Kategorie:

SUPERFIX
jednosložkový elastický hybridní těsnicí a lepicí tmel
SUPERFIX je vzdušnou vlhkostí tvrdnoucí tmel, určený pro elastické lepení širokého spektra materiálů v exteriéru i interiéru, v oblastech pod vodou, v bazénech a v mokrém prostředí.

výhody, použití

bez obsahu rozpouštědel
pachově neutrální
bez tvorby puchýřů a odfuků
nepatrné smrštění
lepení širokého spektra materiálů
bez obsahu silikonu a izokyanátů
dobrá odolnost proti UV
přetíratelný

aplikace
Z povrchu tmeleného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).
SUPERFIX je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat.
Před nanášením je třeba odříznout konickou horní část kartuše, našroubovat přiložený aplikátor a zaříznout ho podle potřeby. Vytlačování se provádí lisem (pistolí), a to v rovnoměrné vrstvě do spáry. Nejlepší přilnavosti dosáhneme tehdy, je-li tmel do spáry nanesen bez jakéhokoliv uzavření vzduchu (vzduchové kapsy) a při úpravě tvaru spáry je tlakem dosaženo úplného kontaktu tmele s povrchy spojovaných materiálů. Spojované/lepené materiály musí být okamžitě přiloženy, bez odvětrání tmelu. Požadovaný tvar těsnění je třeba vytvořit do 10 minut po nanesení nejlépe stěrkou namočenou do vody s přídavkem saponátu. Vyvarujte se vniknutí saponátového roztoku mezi těsněné spoje, neboť tento roztok způsobuje ztrátu adheze. Celkové vytvrzení tmelu závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.
vydatnost
Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 6 – 8 metrů spáry o průřezu 10×4 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby. Při vzdálenosti mezi sparami cca 100 mm činí spotřeba lepidla přibližně 1 až 1,5 tuby/m2.
Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.

aplikační teplota
+5 °C až do +40 °C
barva
bílá
báze
silan-modifikované polymery
doba do vytvoření slupky
15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
doba vytvrzování
3 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
hustota
1,50 g/cm³
pevnost v tahu
2,50 N/mm²
protažení při přetržení
400 %
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
18 měsíců
tvrdost Shore A
55
změna objemu
< -3 %

Kategorie

SUPERFIX lepící tmel 435g - bílá

156  + DPH

Přidat do košíku